Monthly Archives: Styczeń 2016

Zmiany w literaturze poznawcze i rozwojowe dzieci

Zmiany w literaturze poznawcze i rozwojowe dzieci Najbardziej pozytywne zmiany strukturalne w repertuarze książki dla dzieci był gwałtowny wzrost odsetka literatury poznawczej i rozwijających się. W krótkim czasie nastąpiło znaczne rozszerzenie zakresu odniesienia, popularnych publikacjach naukowych, praktycznych i edukacyjnych dla

Przegląd repertuaru wydawniczej okresu sprzed reformy dzieci

Przegląd repertuaru wydawniczej okresu sprzed reformy dzieci Podczas sowieckiej okupacji (zwłaszcza po zakończeniu II wojny światowej) w publikacji książkowej dla dzieci dominowały publikacje przede wszystkim literackie. W 1980 roku, na przykład, ich udział wynosił 90% tytułów. Były to przede wszystkim